Link download các hướng dẫn và phần mềm

Link download các hướng dẫn và phần mềm

  07/12/2016

  Admin

1. Phần mềm Guitar Pro 5:

http://www.4shared.com/rar/O8Ttx6D2ce/GuitarPro_52.html

2. Hướng dẫn lắp đặt DD512:

http://www.4shared.com/office/SuYvizFc/DD512_Medeli_setup_manual.html

3. Hướng dẫn cài đặt hộp tiếng DD512:

http://www.4shared.com/office/eHyhqkw2ce/DD512_Manual_Module_Sound.html

4. Phần mềm FL Studio 12: (pass: flstudioespanol)

http://www.4shared.com/rar/VfFETxRFba/Fl_studio_pro_12.htm

5. Phần mềm EZ Drummer: (pass: muscitech)

http://www.4shared.com/rar/qFG76TZgce/EZDRUMER__muscitech_.html

(Còn tiếp...)

 

Đóng góp ý kiến

TAGS :

0989643645