Mạch điện Trigger cho chân kick bass trống Roland HD1

Mạch điện Trigger cho chân kick bass trống Roland HD1

  07/12/2016

  Admin

Mời các anh em có trống Roland HD1 muốn chế chân Bass từ Switch Type thành Kick Bass Trigger Type thì xem hướng dẫn phiên bản 2 theo video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=PNs5gePL7uU

Mạch điện đấu nối Arduino vào loa Piezo:Code lập trình cho Arduino:
const int sensorPin = 0; //This value for reading Analog from port A0
const int pulsePout = 12; //This value for sending Digital to port 12
const int threshold = 700; //This value for changing sensitive of Bass Pad
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(pulsePout, OUTPUT);
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
int val = analogRead(sensorPin);
if (val >= threshold)
{
digitalWrite(pulsePout, HIGH);
}
else
digitalWrite(pulsePout, LOW);
}
Linh kiện: (mua tại chợ trời Hà Nội)
  • Arduino UNO: 120K/cái
  • Adapter 5V: 30K/cái
  • Loa Piezo (loa Thạch Anh): 4000Đ/cái (Phải đặt mua tại chợ Nhật tảo, Linh kiện này tại Chợ trời Hà Nội không có hoặc các bạn liên hệ với mình)
  • Pad trống: Tự chế (Lấy từ mặt pad bất kỳ của trống điện tử)

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Mr.Long (+84989643645 / nguyenquoclong85@gmail.com)

Đóng góp ý kiến

TAGS :

0989643645